Fieke Dassen

Fieke Dassen.png

Verzuimspecialist

 

Als Register Case- en Caremanager en arbeidsdeskundige is Fieke een professional op het gebied van mens, werk en inkomen met een bedrijfseconomische achtergrond en ruime ervaring in HRM. Zij kent de weg in de complexe sociale wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid. Met een effectieve verzuimbegeleiding en re-integratie kunnen zowel werkgever als werknemer de financiële gevolgen van (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid beperken! Haar stijl van adviseren kenmerkt zich door onafhankelijkheid, duidelijkheid en resultaatgerichtheid vanuit grote belangstelling voor en betrokkenheid bij mens en organisatie.

Scroll naar boven