Interventie

Een interventie is een individueel traject dat wordt ingezet voor de medewerker in het kader van (ziekte)verzuim, re-integratie, mobiliteit, loopbaanbegeleiding of andere vraagstukken.

Organisatie brede interventies

De visie en werkwijze van Verander Verzuim, zorgt voor een kritische bewustwording van alle factoren die invloed hebben op het verzuimmanagement in een organisatie. Van de eigen verantwoordelijkheid en het beïnvloedingsvermogen van de werknemer en hun leidinggevende tot aan het integraal uitvoeren van het verzuimbeleid als onderdeel van het organisatiebeleid. Verander Verzuim is van mening dat het verzuimgedrag en verzuimpercentage niet op zichzelf staat, maar mede een afspiegeling is van knelpunten (waaronder de cultuur en wijze van communiceren) in een organisatie. We spreken vaak over de bodemplaat van de organisatiecultuur. In onze dienstverlening richten we ons daarom ook bewust op het spanningsveld tussen werkgever, werknemer, arbeid en gezond functioneren, waarbij we de leidinggevende en werknemer leren goed te communiceren. Deze focus staat ook centraal in al onze trainingen en andere organisatie brede interventies.

De interventie voor de individuele werknemer

De interventies voor individuele werknemers starten met een intake. Tijdens de intakefase is er een fysiek gesprek met de werknemer en afhankelijk van de tijd en logistiek, een fysiek of telefonisch gesprek met de werkgever. Op basis van deze twee gesprekken komt er een offerte/projectplan. In dit plan staan de trajectdoelstellingen van werkgever en werknemer, de werkwijze en het aantal gesprekken met werknemer. Ook worden de evaluatie- en rapportage momenten vastgelegd. Als de offerte door de werkgever/opdrachtgever voor akkoord wordt getekend start pas de begeleidings/coachings fase. Verander Verzuim werkt met een intakefase en een begeleidingsfase voor elke interventie met uitzondering van: een arbeidsdeskundig onderzoek, casemanager complexe dossiers, mediation en groeps- of incompany training.

Interventie - Verander Verzuim

·············································

Geïnteresseerd ?

Wilt u iemand aanmelden? Meldt deze persoon dan direct aan via ons aanmeldformulier.

aanmelden interventie▸

"Een kritisch en kundig klankboord die mij met name veel inzicht heeft gegeven in mijn eigen aandeel om te veranderen in mijn loopbaan."

Scroll naar boven