Nieuws

« Terug

“Wij zijn er niet om pleisters te plakken, maar organisaties te leren hun verzuimmanagement te verbeteren”

VeranderVerzuim-Blog-Onze-manier-van-werken-6.jpg13 jun

Je hebt een medewerker die niet is aan te sturen of al lang ziek is en je bent het ondertussen zat om nog met hem in gesprek te gaan? Er is binnen de organisatie sprake van veel en frequent verzuim, maar je weet niet waar dit door komt of hoe dit aan te pakken is? Een medewerker is veel ziek, klaagt over het werk, de omgeving en de collega’s maar hij functioneert eigenlijk zelf niet? Alleen is er geen dossier opgebouwd in de afgelopen jaren.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van problemen die bedrijven of organisaties kunnen hebben met hun personeel. Herkenbaar? Voor de verzuimexperts en interventiespecialisten van Verander Verzuim wel. Zij helpen bedrijven dagelijks om deze problemen op te lossen. “Wij adviseren, begeleiden en ondersteunen bedrijven bij hun verzuim in de breedste zin van het woord”, aldus Eva Vester-Vles, directeur van Verander Verzuim.

Wat is verzuim?

Verzuim is alles wat de relatie werk versus loon verstoort. De meest voor de hand liggende en bekendste hiervan is ziekteverzuim. Verzuim is ook aan de orde als er sprake is van het niet nakomen van afspraken, niet voeren van functionerings- of beoordelingsgesprekken, het niet leveren van de afgesproken resultaten, het niet verschijnen op het werk of steeds te laat zijn. Zo zijn er tal van andere redenen van verzuim binnen de werkrelatie.

Aan ons wordt dan gevraagd om mee te kijken bij de casus en te helpen bij een goede aanpak en duurzame oplossing voor deze situatie. Hierbij moeten we rekening houden met veel wet- en regelgeving. Door onze jarenlange ervaring in alle verschillende vormen en verschillende complexiteiten van verzuim kunnen we snel een analyse maken. Hierin staat wat er daadwerkelijk aan de hand is en nodig is om tot een duurzame oplossing te komen.

Aanwezig op de werkvloer

"Op basis van de informatie, die wij krijgen maken de verzuimexperts, onze verzuimspecialisten, de verschillende scenario’s (mogelijke oplossingsrichtingen) inzichtelijk. Bij deze verschillende scenario’s geven we de voor- en nadelen aan voor werkgever en werknemer. En bovenal geven we ook op voorhand aan wat de financiële consequenties zijn van de verschillende scenario’s. “Dit veroorzaakt veelal een schrikeffect, waardoor de motivatie om mee te werken aan de oplossing een stuk groter wordt”, aldus Eva.

“Vervolgens gaan we zeer pragmatisch met een duidelijke hands-on mentaliteit aan de slag. Dit betekent dat we niet alleen adviezen, maar ook ondersteunen en indien nodig de rol van HR of manager overnemen. Wel altijd met de doelstelling om de werkgever te leren het proces de volgende keer zelf te kunnen sturen. Hierdoor kunnen ze in de toekomst zelf het verzuim tegengaan”, aldus Eva.

“We zien vaak dat werkgevers te snel gaan handelen vanuit hun eigen emotie, zonder eerst goed te praten met de werknemer. Hierdoor wordt het probleem vaak alleen maar groter.”

neem contact met ons op ▸

Verzuimbeleid casusniveau

We houden ons bezig met verzuimbeleid op casusniveau en organisatieniveau. Op casusniveau draait het om één werknemer bij wie sprake is van een willekeurige vorm van verzuim. Hij/zij houdt zich bijvoorbeeld niet aan de werkwijze of huisregels van de organisatie, voldoet niet aan de werkafspraken, waarbij de samenwerking met de manager niet goed verloopt, et cetera.

Eva: “We zien vaak dat werkgevers te snel gaan handelen vanuit hun eigen emotie op de situatie, zonder eerst goed te praten met de werknemer. Hierdoor wordt het probleem vaak alleen maar groter. Onze verzuimexpert gaat daarom met de werknemer en leidinggevende om de tafel om erachter te komen wat de reden van het verzuim is. Daarnaast spreekt hij uitgebreid met de werkgever over het probleem en analyseert hij het opgebouwde dossier over de werknemer.”

Interventies

Soms is het nodig om een stapje verder te gaan en heeft een werknemer één-op-één gesprekken nodig om zijn probleem aan te kaarten. Dit kan met een van onze interventie specialisten. Deze houdt eerst een intakegesprek om te kijken of er een klik is. Vervolgens stelt hij een traject op waarmee de werknemer echt geholpen kan worden en waarmee de werkgever ook geholpen is.

Een voorbeeld van een probleem is slaaptekort. De werknemer kan niet slapen, waardoor hij zijn werk niet goed kan doen. Wij zoeken uit waarom hij niet kan slapen en proberen hem van dit probleem af te helpen. Hierbij kunnen we eventueel een arboarts inschakelen.

Verschillende oplossingen

Door onze heldere manier van analyseren en communiceren en de duidelijke gescheiden aanpak van de twee soorten verzuimexperts, hebben we een groot bereik in duurzame oplossingen en resultaten. De verzuimspecialisten, die werkgevers begeleiden bij de individuele verzuimcasus tot organisatiebreed verzuimmanagement. En de interventie specialisten die de werknemers en hun werkgever begeleiden bij het terugdringen of voorkomen van het eigen verzuim.

Door goed te luisteren en te communiceren bieden we uiteindelijk verschillende oplossingen aan waaruit je kunt kiezen. De uitkomsten van de trajecten variëren dan ook van verandering van aansturing, verandering van functie of taken tot soms zelfs het beëindigen van dienstverbanden. Belangrijker is overigens dat de werkgever en zijn werknemer voldoende informatie krijgen over de mogelijke keuzes die er te maken zijn. “Je kunt pas een goede keuze maken als je weet waartussen je kiest”, aldus Eva.

neem contact met ons op ▸

Verzuimbeleid organisatieniveau

De vraag om meer te kijken naar het verzuim op organisatieniveau komt veelal voor als het verzuim binnen de organisatie over het algemeen erg hoog ligt. Dan moet er ook iets gedaan worden aan het verzuimbeleid en de manier waarop leidinggevende, medewerkers en de HR adviseurs omgaan met verzuimmeldingen en werkhervatting. Om dit probleem voor een organisatie op te lossen werken onze verzuimexperts nauw samen met de HR adviseurs en nemen in sommige situaties de rol van de HR adviseur over.

We zoeken en onderzoeken wat de reden van het boven gemiddelde verzuim binnen de organisatie is. Vervolgens helpen we de organisatie het hoge verzuim op casusniveau terug te dringen, maken we met hen een passender arbo- en verzuimbeleid en leren we de casemanager en HR adviseurs en/of het HR-team hoe zij in de toekomst het verzuim zelf kunnen beperken of terugdringen.

Ziekmelden bij meerdere

Eva: “Wij zijn er niet om pleisters te plakken, maar organisaties te leren hun verzuimmanagement te verbeteren. Alleen dan kun je iets wezenlijk veranderen. Een eenvoudig voorbeeld: melden werknemers zich altijd ziek bij hun mindere? Dan is deze stap veel gemakkelijker dan wanneer ze dit moeten doen bij hun meerdere. Ze hoeven zich dan niet te verantwoorden. Bij hun meerdere hebben ze wel wat uit te leggen. Alleen al door dit te veranderen kun je verzuim aanpakken.” Het klinkt simpel en logisch, maar het komt nog vaak voor binnen organisaties.

De hulp die wij kunnen aanbieden is zoals je leest zeer breed. Zo begeleiden we werkgever vanuit organisatie perspectief alsook de werknemer vanuit diens eigen herstel of preventietraject. Ook kan de reden van onze inzet variëren van een individuele casus tot een organisatiebreed probleem en aanpak. Wil je meer weten over Verander Verzuim en over onze manier van werken? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We staan je graag te woord.

neem contact met ons op ▸

« Terug

Heb je een vraag?

Stel hem aan ons en we nemen snel contact met je op.

Stel je vraag ▸
Scroll naar boven