Nieuws

« Terug

Tijd voor Verander Verzuim?

VeranderVerzuim-Blog-Onze-manier-van-werken-12.jpg03 okt

“Ik had niet verwacht dat jij een complex verhaal zo concreet kon maken”, zei een werkgever laatst tegen een van onze verzuimexperts. “Moeilijke personeel gerelateerde vraagstukken helder uitleggen, dat is waar we bij Verander Verzuim goed in zijn”, aldus Eva Vester-Vles, directeur en senior verzuimspecialist bij Verander Verzuim. Vraagstukken rondom personeelsbeleid, (dis)functioneren en verzuim kunnen zeer ingewikkeld zijn. Wij analyseren kritisch de voorgelegde situatie en streven ernaar om samen met de werkgever, met behulp van onze brede expertise en doortastend werkwijze, het probleem aan te pakken en in het vervolg te voorkomen.

Verzuimmanagement en interventies

Loop je als bedrijf al langere tijd aan tegen verzuim- en personeelsproblematiek? Dan is het tijd om de hulp van adviesbureau Verander Verzuim in te roepen. Bij Verander Verzuim bieden we verschillende diensten aan, gericht op het spanningsveld werkgever, werknemer arbeid en gezondheid. De probleemstelling en doelstelling bepalen of er een verzuimexpert of een interventiespecialist wordt ingezet.

“Wij horen vaak van werknemers, dat ze eindelijk weer inzicht en grip hebben op hun eigen en andermans functioneren op de werkvloer en hun werkzaamheden kunnen uitvoeren.”

neem contact met ons op ▸

Verzuimexpert

De verzuimexpert richt zich op het aanpakken van verzuim in de breedste zin van het woord. Alles wat de ruil arbeid versus loon verstoort. Dus niet alleen ziekteverzuim, maar ook verzuim door gebrek aan motivatie, kennis en vitaliteit.

Op casusniveau gaat de verzuimexpert zowel met de werkgever als de werknemer in gesprek en brengt uiteindelijk een aantal daadkrachtige en duurzame adviezen uit. Op organisatieniveau onderzoekt hij hoe het HR-management is ingericht en wat er verbeterd kan worden om verzuim aan te kunnen pakken. Eva: “Als geconstateerd wordt dat een actie nodig is op individueel werknemersniveau, dan kunnen we overgaan tot interventies.”

Interventies

Interventies zijn één-op-één trajecten tussen een werknemer en een coach. Wanneer een werknemer bijvoorbeeld aangeeft dat hij voelt dat zijn functie niet bij hem past, zijn interventies zeer nuttig. Een loopbaancoach onderzoekt dan samen met de werknemer wat wel bij hem past, of dat binnen hetzelfde bedrijf kan, of dat hij/zij beter bij een ander bedrijf kan gaan werken. Interventies zijn ook aan te raden wanneer iemand een intensieve periode achter de rug heeft als gevolg van het verlies van een dierbare. Hiervoor hebben we een rouw- en verliescoach in dienst.

Wanneer het een disbalans tussen werk en privé betreft, kan de maatschappelijk werker worden ingeschakeld. Zieke kinderen, een scheiding, een dementerende moeder zijn bijvoorbeeld factoren, die ervoor kunnen zorgen dat iemand moeilijker zijn werk kan uitvoeren. De maatschappelijk werker zoekt dan samen met de werknemer naar een passende oplossing.

Het juiste effect

Aan het eind van het interventietraject vindt er een gesprek plaats tussen de coach, de werknemer en de werkgever, met als doel op betere voet verder te gaan of goed uit elkaar te gaan. Eva: “Wij horen vaak van werknemers dat ze eindelijk weer inzicht en grip hebben op hun eigen en andermans functioneren op de werkvloer en ontspannen hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dat vinden we fijn om te horen, dan hebben de interventies het juiste effect gehad.”

neem contact met ons op ▸

« Terug

Heb je een vraag?

Stel hem aan ons en we nemen snel contact met je op.

Stel je vraag ▸
Scroll naar boven