Subsidie Lerend Werken

Subsidie Lerend Werken:

Voor een persoonlijke coaching on the job traject

Een unieke kans om de schoolleiders nog beter uit te rusten om vanuit hun rol verzuim aan te pakken en duurzame inzetbaarheid bespreekbaar te maken.

De subsidie Lerend Werken ondersteunt de professionele ontwikkeling van de schoolleider (directeur, adjunct, afdelingsleider) op het gebied van verzuimaanpak op school. De subsidie vergoedt 80% van de kosten van een individueel coaching on the job-traject, met een maximum van € 2.500 per schoolleider. 

Deze subsidie biedt schoolbesturen en hun schoolleiders een unieke kans om de schoolleiders nog beter uit te rusten om vanuit hun rol het verzuim te beïnvloeden en aan te pakken.

Het subsidieplafond voor de subsidie Lerend Werken is door het bestuur van het Vervangingsfonds vastgesteld op € 1.750.000 en verlengd tot 31 december 2022.

Met de subsidie Lerend Werken bepaalt de schoolleider zelf wat hij/zij wil leren. Zolang het maar bijdraagt aan het voorkomen of terugdringen van ziekteverzuim op de school. Mogelijke vraagstellingen zijn bijvoorbeeld:

 • het formuleren en uitrollen van een visie op verzuim
 • vaardigheden ontwikkelen voor het voeren van lastige verzuimgesprekken
 • het leren herkennen en aanpakken van eigen valkuilen
 • het onderzoeken van de rol als schoolleider bij het verbeteren van de samenwerking binnen een team
 • het leren herkennen van mogelijke uitval-signalen bij medewerkers
 • het leren begeleiden van medewerkers bij hun re-integratie traject

Hoe vraagt u als werkgever de subsidie Lerend Werken aan?
 • ​​U of een uw schooleider meldt zich bij Verander Verzuim aan voor een intake coaching on the job (subsidie werkend leren). De intakekosten van € 275,00 exclusief btw wordt in mindering gebracht op de trajectkosten, na akkoord op de offerte /trajectplan door het VF.
 • Tijdens de intakefase gaat de coach samen met de schoolleider de coachvraag met de daarbij behorende leerdoelen opstellen.
 • Op basis van het intakegesprek maar de coach de offerte/het coachplan conform de criteria van de subsidieverstrekker verstuurd deze aan de werkgever.
 • De werkgever dient de subsidie-aanvraag met bijbehorende offerte in vóór aanvang van het coachingstraject in via ‘Mijn Vf’.
 • De werkgever ontvangt binnen vier weken ons besluit over de verlening en hoogte van de subsidie.
 • Na akkoord van de subsidieverstrekker kan het coachtraject starten.
 • De coaching moet binnen 8 maanden na verlening van de subsidie afgerond zijn, met als absolute einddatum 31 augustus 2022.
 • De factuur van de coach dient binnen deze 8 maanden door de werkgever geüpload te worden via ‘Mijn Vf’.

De informatie van deze regeling kun u vinden op de website van het vervangingsfonds.

Interventie - Verander Verzuim

·············································

Geïnteresseerd in Coaching on the Job?

Wilt u iemand aanmelden? Meldt deze persoon dan direct aan via ons aanmeldformulier.

aanmelden▸

Een unieke kans voor de schoolleiders om vanuit hun rol meer te kunnen doen op het gebied van (ziekte)verzuim en preventie. 

"Een kritisch en kundig klankboord die mij met name veel inzicht heeft gegeven in mijn eigen aandeel om te veranderen in mijn loopbaan."

Scroll naar boven