Over Verander Verzuim

Passie en Power

Verander Verzuim staat voor werken met Passie en Power

Per begin van dit jaar hebben Eva Vester – Vles en Simone Jonker hun krachten gebundeld en staan zij gezamenlijk aan het roer van Verander Verzuim. De basis om als partners te gaan werken, was echter al bij hun eerste ontmoeting in 2017 ontstaan. Dit partnership past bij de ambitie van Verander Verzuim om te groeien. Het bedrijf is door Eva in 2007 opgericht en draagt sinds 2013 de naam Verander Verzuim. In de afgelopen jaren werd het voor haar duidelijk dat ze dit bedrijf uiteindelijk samen met anderen verder wilde gaan ontwikkelen. “Het bedrijf verdient het om verder te groeien en dat wil ik niet alleen doen. Een bedrijf runnen is in je eentje erg eenzaam en past niet bij mijn kijk op zaken doen waarin ik geloof dat je samen meer bereikt dan alleen”, schetst Eva.

Direct een gevoel van onvoorwaardelijkheid

Simone: Onze eerste gesprek was uniek. Eva en ik hebben beiden een arbeidsdeskundige achtergrond, al verschillen we van de verdere opleidingen die we hebben gevolgd. Ik was haar naam dan ook wel eens tegengekomen tijdens de uitvoering van opdrachten. Op een gegeven moment heb ik haar bedrijf opgezocht en toen ik de teksten op de site van Verander Verzuim las, had ik direct een gevoel van herkenning. Ik heb toen contact gelegd en ging vrijwel direct aan de slag voor een opdracht onder het label Verander Verzuim.

Eva: Normaliter is de routing dat een professional die zich bij Verander Verzuim wil aansluiten eerst een uitgebreide kennismaking met mij (Eva) heeft en pas daarna wordt ingezet voor een opdracht. Bij Simone verliep dit iets anders, omdat ik in ons telefoongesprekken direct merkte dat het vakinhoudelijk goed zat. We hadden gelijk een professionele klik en in de daaropvolgende gesprekken kwam de herkenning in onze basiswaarden in het werk en leven. Dit gaf ons beide een goed gevoel en legde de basis voor professionele onvoorwaardelijkheid en van en in onze samenwerking. Als iemand je zakenpartner wordt, is het immers van groot belang dat je elkaar de ene dag flink de waarheid kan zeggen en de dag daarna ook weer zonder bezwaren met elkaar aan de slag kan gaan. Je moet de ander hetzelfde gunnen als jezelf en daadwerkelijk samen beter willen worden.

Het pad werd gelijk een gezamenlijke route

Simone: Onze eerste kennismaking ging vooral over onze levens. We hebben gesproken over welke (keer)punten we in ons leven waren tegengekomen en wat dat met ons had gedaan. Dit gesprek verliep zo vanzelfsprekend en respectvol dat we direct dicht bij elkaar kwamen te staan. Driekwart jaar later hadden we allebei de wens om samen te werken en zaken met elkaar op te pakken. Ik ging me vrij snel bemoeien met onderwerpen die binnen Verander Verzuim speelden. Dat proces verliep heel erg organisch. Eva stopte mij niet en ik voelde steeds meer de drang om een bijdrage aan het bedrijf te leveren. Op een gegeven moment heb ik Eva de vraag gesteld hoe zij onze samenwerking ervaarde. Het bedrijf was toen immers nog van Eva en ik wilde meer en meer echt deelgenoot zijn van het gehele verhaal.

Beginnen bij het begin: welke waarden delen we?

Eva: Daarop zijn we in juni 2018 gestart met het benoemen van onze waarden in werk. We hebben intensief met elkaar gesproken over wat voor de één en voor de ander belangrijk is in werk, maar ook in privé. Uit deze sessies kwam naar voren dat we in de basis dezelfde zaken van belang vinden, maar als professionals wel verschillen in wat we bijdragen. Onze kernwaarden zijn: deskundigheid, samenwerken, delen, betrokken zijn, eerlijk zaken doen, blijven ontwikkelen, kwaliteit leveren in je werk, jezelf kunnen zijn en genieten van het leven. Vanuit deze basis zijn we verder gaan doorpakken op de vormgeving van onze samenwerking. We hebben dit proces doorlopen met een team van externe adviseurs. Zij hebben onze plannen beoordeeld, scherpe feedback gegeven en hebben een aantal zaken aangereikt die voor ons een blinde vlek konden zijn.

We zijn gaan samenwonen in een bestaand huis

Simone: Wat belangrijk is voor de samenwerking/toekomst is dat we tegen elkaar hebben uitgesproken wat we beiden nodig hebben in een samenwerking. Ik heb aan Eva geschetst dat ik wat ga vinden van het bedrijf. Ik heb de vergelijking gemaakt dat we gaan samenwonen in het huis van Verander Verzuim, waar eva meer dan 10 jaar directeur was. En dat we samen het huis, met haar visie en dienstverleningen opnieuw willen gaan inrichten. Eva had op haar beurt toen kunnen aangeven dat ze dat niet wilde. Het was ook legitiem geweest als zij had gezegd dat ze wel wilde samenwonen, maar dat alles hetzelfde moest blijven. Als dat zo was geweest, dan had ik geen partnership aangegaan. Ik heb het namelijk nodig dat alles bespreekbaar is, zonder dat ik me daarin belemmerd voel of bezwaard. Gelukkig heeft Eva dezelfde behoefte. Al langere tijd was ik op zoek naar een sparringpartner, schetst Eva. Ik ben iemand die makkelijk deelt met anderen vanuit de overtuiging dat we het dan iets groter of mooier kunnen maken. En een nieuw behang of meubel op z’n tijd vind ik heel leuk. Mist het wel voldoet aan mijn smaak en eisen van conform. We hebben overigens nooit overwogen om samen een heel nieuw huis te kopen. Dat was voor ons beiden ook niet eens een optie. Verander Verzuim was al een plek waar ik kon zijn wie ik wilde zijn, vertelt Simone. We waarderen elkaars gekte én deskundigheid. Je bent vrij om te zijn wie je bent en niks mag er niet zijn. Dat was en is de basis van Verander Verzuim, dus het was simpelweg niet nodig om naar een ander huis op zoek te gaan! Niets is goed, niets is fout, het is gewoon wat het is en van daaruit gaan we verder. Deze overtuiging is ook de basis van ons werk bij klanten.

Verzuimbegeleiding in de breedste zin van het woord

Bij Verander Verzuim werken specialisten die zich richten op verzuimbegeleiding en -preventie in de breedste zin van het woord. Binnen Verander Verzuim weten we dat uitval uit werk door veel meer factoren kan ontstaan dan alleen een ziekte of beperkingen. Verzuim kan immers door een breed palet aan oorzaken ontstaan. Zo begeleiden wij ziekteverzuimtrajecten waarbij een medewerker vanwege een medische reden niet in staat is om te werken. Of een veranderingstraject binnen een team, na vele organisatorische of personele wisselingen. Maar ook functionerings-, team-, verander- en cultuurtrajecten. Wij zijn daarom te allen tijde op zoek naar die oorzaken van het verzuim waarop we daarna onze inzet kunnen afstemmen. Het merendeel van de trajecten loopt spaak omdat er allerlei zaken en belangen door elkaar heen gaan lopen. We werken met een Rotterdamse mentaliteit en maken zaken simpel waarna gericht gezocht kan worden naar een passende oplossing voor de lange termijn.

Eigen regie betekent voor ons: kiezen voor waar jij voor staat.

Wij begeleiden onze klanten op dossier- en organisatieniveau. Binnen de organisatie kijken we naar zaken als: wat maakt nou dat hier gebeurt wat er gebeurt en wat ligt daaraan ten grondslag? Vervolgens bezien we wat wenselijk is en wat de realiteit in het hier en nu is. Op basis van deze inzichten kan de organisatie uiteindelijk zelf beslissen wat ze daarmee doen. Welke keuze zij daarin maken maakt voor ons niets uit. Daar zijn zij uiteindelijk vrij in! Door wat wij doen voor onze klanten en hun werknemers ontstaat de ruimte voor alle betrokkenen om hun eigen wensen helder te krijgen. Vanuit die helderheid kan je die wensen op elkaar afstemmen of tot de conclusie komen dat je niet hetzelfde nastreeft. Als dat duidelijk is kan van daaruit een keuze worden gemaakt. Dat is niet altijd een leuke of makkelijke keuze, maar het is wel een keuze die ertoe leidt dat je het ‘goede’ doet. Dat is voor ons de invulling van het begrip eigen regie.

Werken met Passie en Power

Het vergt een behoorlijke dosis lef om dit te doen voor en met klanten. Het is immers niet makkelijk om mensen te confronteren met zaken die zij wellicht als ongemakkelijk ervaren. We stellen scherpe vragen als: “Mooi dat je dit nastreeft, maar waar zie ik dat dan in terug?” of “Als je zegt dat je staat voor A, hoe kan het dan dat ik je B zie doen?”. Het kritisch bevragen van klanten en werknemer is soms lastig en niet voor de hand liggend, maar het uiteindelijke doel van die vragen is helder krijgen van iemands intrinsieke waarden. Vervolgens kijken we met oprechte aandacht en oordeelloos naar wat men daar dan mee wil doen. Zoals al eerder geschetst is voor ons niets goed of fout. Ons grondhouding hierbij is dat we respectvol met iedere situatie omgaan. Alles mag er zijn en dat betekent dus ook dat men een geheel eigen invulling mag maken van de vervolgstappen na dit inzicht. Dit gedachtegoed willen we graag breder in de markt gaan zetten, omdat we geloven dat werken vanuit Passie en Power een gezonde (werk)situatie creëert waardoor uiteindelijk verzuim voorkomen kan worden.

Onze ambitie

Als we een jaar verder zijn denken we dat we tegen elkaar zeggen: Dat was best een pittig jaar, we hebben onze doelen bereikt en wat hebben we een stoer en sterk team met professionals binnen Verander Verzuim. Het wordt pittig omdat we veel opdrachten hebben en ook nog eens hard aan het werk zijn om met z’n allen nog meer het gedachtegoed van Verander Verzuim in de markt gaan zetten. Dat wordt zoeken en sparren en waarschijnlijk maken we ook nog wel een paar fouten, maar dat hoort erbij. Omdat we nu samen aan het roer staan zullen we in het komend jaar ook gaan ontdekken hoe dat verloopt. We hebben onze krachten gebundeld en we gaan zien hoe dat uitpakt.

Werkplezier

Wat we nu al merken is dat we elkaar altijd vinden, hoe moeilijk het ook is wat er binnen het bedrijf gebeurt. Je merkt dat we elkaar in onze basiswaarden tegenkomen. We werken beiden keihard, maar we kunnen ook gewoon gek doen met elkaar. Wij worden allebei graag getriggerd op onze professionaliteit en deskundigheid, maar vinden het ook fijn als we daarnaast gewoon plezier kunnen hebben en samen even gek te kunnen doen! We zijn twee vakvrouwen met een hele professionele kijk op zaken, maar daarnaast zijn we ook gewoon twee rebelse meisjes die met het team enorm kunnen lachen en flauwe grappen kunnen maken. Simone: Eerder heb ik niet altijd ervaren dat deze beide kanten parallel konden lopen. Binnen Verander Verzuim kan dat echter wel! Eva: Voor mij is dit vanzelfsprekend en een van de basiscriteria binnen Verander Verzuim en de samenwerking met klanten. Onze doel is dat we onze samenwerking verder zullen voortzetten en bestendigen en dat we met ons team binnen onze klantenkring hetzelfde werkplezier als hier heerst kunnen bewerkstelligen! Het is een mooie ontdekkingsreis……..Meer informatie

Wenst u meer informatie over verzuim en hoe het te voorkomen? Neem dan vrijblijvend contact op met onze verzuimspecialisten.

neem contact op ▸

bekijk ons team ▸

"Accurate, daadkrachtige, nauwkeurige maar bovenal een menselijke dienstverlening waarbij de zaak niet uit het oog verloren wordt."

Scroll naar boven