Teamcoaching

Team coaching is een integrale aanpak voor het begeleiden van een organisatie met als doel het functioneren van die organisatie als geheel duurzaam te verbeteren.  

Organisatie coaching

De organisatiecoach maakt de organisatie bewuster van het effect van bestaande kaders en patronen. De organisatie coach van Verander HR helpt het team ontdekken, verbinden en bewust worden van dat wat er is. En als organisatiecoach helpen wij verbanden te leggen tussen de verschillende organisatieniveaus en onderdelen. Een organisatie heeft de neiging om onder druk te grijpen naar bekende systemen en oude patronen. Om echte, nieuwe, patroon doorbrekende keuzes te maken is keuzeruimte nodig. Tijdens organisatie coaching zullen interventies op meerdere plekken en lagen warden ingezet, gericht op het versterken van de gezamenlijke verantwoordelijkheid en het gehele systeem.

Intervisie coaching

Intervisie coaching is het kortdurend begeleiden van intervisiegroepen, gericht op de volledige zelfstandigheid van de lerende groep. Intervisie is een professionele uitwisseling tussen medewerkers die werkzaam zijn in hetzelfde vakgebied. Het doel is de deskundigheid van de betrokkenen te bevorderen en de kwaliteit van het werk te verbeteren. Daarbij is de professionele ontwikkeling van de deelnemers een onderdeel. Verander HR begeleidt intervisiegroepen naar de gewenste zelfstandigheid in het leren van en met elkaar.  

Team coaching

Team coaching is erop gericht om een team te ondersteunen bij het ontwikkelproces door het team bewust te maken van ineffectieve patronen in gedrag, denken of systeem. Verander HR werkt in en met het team om zo het team als geheel beter te laten functioneren of het team naar een volgende fase in de teamontwikkeling te helpen. .

Vanuit de Verander Academy worden ook trainingen aangeboden gericht op teamcoaching.

Scroll naar boven